LINSiGHT. produkter

Vi har en rekke produkter som kan skreddersys til ditt behov.

 
Linsight produkter.jpg
Linsight produkter MOBIL.jpg

LINSiGHT. produkter

Vi har en rekke produkter som kan skreddersys til ditt behov.

 

LINSiGHT.
CONNECT

Samler inn data og forbinder alle dine enheter. Systemet kan leveres redundant, med flere dataforbindelser. LINSiGHT.connect gir deg to-veis kommunikasjon, med mulighet for både innsikt og direkte styring av utstyr. All kommunikasjon skjer selvfølgelig over krypterte linjer, og alle data ligger lagret i datasentre i Norge.

Connect2.png

LINSiGHT.
ALARM

er en varslingstjeneste som varsler deg før skaden har skjedd. LINSiGHT.alarm kan overvåke sensorer, maskiner og utstyr. LINSiGHT.alarm kan settes opp med varsel på SMS, e-post, ved oppringing eller i egen HTML-applikasjon. Alarmen gir seg ikke før noen i varslingssgruppen har kvittert for alarmen. Løsningen er like sikker som den er enkel og gir deg trygghet om at dine verdier, prosesser og utstyr er trygt ivaretatt.

Alarm2.png
 

LINSiGHT.
HMI

er det grafiske grensesnittet som presenterer dine data, visualiserer maskiner og gir deg raskt oversikt over statusen på ditt utstyr. LINSiGHT.hmi kan benyttes som et arbeidsverktøy for å endre verdier, styre- og kontrollere maskiner samt overvåke sensorer og maskiner. LINSiGHT.hmi kan være et verdifullt presentasjonsverktøy som gir deg den riktige informasjonen når du trenger den.

LINSiGHT.
ANALYTICS

er en avansert motor for å utnytte de dataene du har samlet inn. Gjennom analyse kan vi gi deg nyttig informasjon med høy presisjon. LINSiGHT.analytics blir dermed et viktig verktøy når beslutninger skal tas. Dataene som blir analysert kan presenteres i LINSiGHT.hmi eller i annet kompatibelt grensesnitt. LINSiGHT.analytics kan også sammenstille dataene dine med eksterne datakilder, og på den måten predikere og varsle om mulige utfall av endringer som skjer.

Analytics.png
 

LINSiGHT.
FORMS

Med LINSiGHT.forms kan du supplere dine data med menneskelige data. Det betyr at en operatør av maskiner og utstyr kan supplere datainnhentingen ved hjelp av skjema som lagres rett i LINSiGHT. Dataene samles inn på lik linje som automatisk innhenting av data fra sensorer ol. Dataene kan presenteres direkte i LINSiGHT. eller brukes til videre analyse.

Forms2.png

LINSiGHT.
AR

LINSiGHT.ar muliggjør en mer effektiv support, opplæring og dokumentering av arbeid på maskiner og utstyr. Gjennom en skybasert portal kan operatører av maskiner og utstyr kommunisere ved hjelp av ar med bilde, lyd og tekst. Tilgangen til kompetanse og dokumentasjon reduserer kostnader og tidsforbruk ved support og opplæring. Support kan gi operatøren nødvendig støtte og vil se det samme som operatøren gjennom live video og lyd. Samtidig kan dataene samles inn, loggføres og analyseres i ettertid.

 
AR v2.png