LINSiGHT. markedspakke

Lillebakk har nå utviklet en profil og budskap for LINSiGHT som alle partnere kan ta i bruk i sin kommunikasjon ut mot sluttkunder.

Dette gjelder presentasjoner, nettsider, filmer, annonsering og andre kommunikasjonsflater. Dette for å sikre en enhetlig kommunikasjon rundt merkevaren. For kort tid siden lanserte vi nettsiden linsight.com. Intensjonen er at siden skal være en plattform med informasjon om Linsight, referansecaser hvor Linsight er i bruk og oversikt over sertifiserte partnere hvor potensielle kunder og interessenter kan få relevant informasjon og komme i kontakt med partnere i sine områder. Målet er å gjøre linsight.com synlig i ulike kanaler, drive relevant trafikk inn til siden som skal føre til handling hos de som besøker siden.


For å lykkes med å skape trafikk fra relevante målgrupper til linsight.com, kreves det målrettet markedsføring og engasjerende innhold. En felles markedsføringsmotor for linsight.com vil sørge for at LINSiGHT når ut til et større publikum. Samtidig vil dette også danne grunnlaget for kontinuerlig produksjon av relevant og engasjerende innhold for sertifiserte partnere. Sammenlignet med at hver enkelt partner bruker kr 1000 pr uke til annonsering i sosiale medier, vil en felles markedsføringsmotor være langt mer slagkraftig og nå et større publikum.

For å sikre at LINSiGHT blir ivaretatt på best mulig måte, vil Lillebakk sørge for at LINSIGHT. partnere skal ha det mest innovative markedsføringsbyrået tilgjengelig.

Vi har også fått utviklet ny kommunikasjons- og merkevarestrategi for Lillebakk og LINSiGHT.

Hva inneholder markedspakken?

Lillebakk har utviklet en markedspakke som skal hjelpe sertifiserte partnere rundt salg og markedsføring av LINSiGHT. Innholdet i markedspakken er som følger:

Konsultasjon

Her vil vi se hvordan vi kan bistå partnere med å nå ut til sine målgrupper ved hjelp av virkemidler utviklet på vegne av Linsight. Her kartlegges dagens situasjon, hvordan partnerne bruker nettsiden, sosiale medier og andre kanaler til å nå sine kunder. Basert på hva som kommer frem i konsultasjonen utarbeides det forslag på tiltak i prioritert rekkefølge.

Presentasjoner

Sertifiserte partnere får tilgang til oppdaterte LINSiGHT-presentasjoner i Powerpoint- eller Keynote-format.

Demofilmer

Sertifiserte partnere får tilgang til demofilmer til eget bruk. LINSiGHT vil løpende utvikle relevante demofilmer som gjøres tilgjengelig via Partnerportalen på linsight.com.

Her kan demofilmer tilpasses med partnerens logo i forkant og etterkant av filmer etter behov.

Synlighet linsight.com

Sertifiserte partnere blir listet på linsight.com under fanen “Partnere”.

Innholdsmarkedsføring

Partnere får tilgang til innhold (tekstsaker og videosaker) som løpende utvikles for Linsight. LINSiGHT lager en unik tekstsak om hver partner som omhandler selskapet og hvordan de bruker plattformen.

Designelementer

Sertifiserte partnere får tilgang til designelementer utviklet for LINSiGHT, for eksempel illustrasjoner og ikoner.

Leads-generering

LINSiGHT vil kjøre kampanjer på linsight.com hvor potensielle kunder kan eksempelvis laste ned whitepaper eller be om demonstrasjon av LINSiGHT-systemet via en dedikert landingsside. Her drives trafikk inn via nyhetsbrev, sosiale medier og Google.

Søkemotoroptimalsering

LINSiGHT vil sørge for å utvikle nettsiden og publisere relevant innhold som øker sjansen for organiske treff på Googleplattformen. Her blir riktig bruk av søkeord bygget inn i både tekst på nettside og artikler, samt sidestruktur og virkemidler som Google plukker opp.

Øremerkede kampanjer

LINSiGHT vil kjøre øremerkede kampanjer via Google Ads for nye partnere. Her vil vi kjøre en tidsbestemt kampanje med synlighet i partnerens demografisk nedslagsfelt.

Rapportering

Sertifiserte partnere vil motta månedlige rapporter fra markedsføring av Linsight og kampanjeaktiviteter.

TINGH