Partner of the year

Bruker LINSiGHT. for økt kundeverdi!


Lilleborg AS utvikler og selger effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet. Siden desember 2017 har de vært LINSiGHT-partner.Samarbeidet med Lilleborg startet med at vi fikk en henvendelse der de hadde ambisjoner om å digitalisere sine desentraliserte anlegg hos kunder. I første steg i denne reisen hjalp vi dem med noen små problemer på et meieri. Så utviklet det seg til at vi erstattet eksisterende løsning med LINSiGHT. Etter dette har Lilleborg sett stadig mer nytte i systemet og bruker flere moduler, sier Andre Lillebakk, CTO i Lillebakk.

 
LINSiGHT -Partner of the Year 2018 - Lilleborg AS

LINSiGHT-Partner of the Year 2018 - Lilleborg AS

Bruker hele systemet

Lilleborg bruker i dag følgende moduler:

  • LINSiGHT. Connect

  • LINSiGHT. Analytics

  • LINSiGHT. HMI

  • LINSiGHT. Alarm

  • LINSiGHT. Microcontroller

Lilleborg var vår første kunde på LINSiGHT. Analytics, og de har vært en viktig sparringpartner i utvikling av denne modulen til dagens løsning. Lilleborg har vært en god LINSiGHT. partner som har hjulpet oss å løfte LINSiGHT. som produkt videre, utdyper Lillebakk.
Vi er veldig glad for å se at Lilleborg bruker LINSiGHT. så bredt i hele sin organisasjon, og at det benytter LINSiGHT. som ett av kjerneproduktene de aktivt selger til sine kunder for å gi kundene økt innsikt, kompetanse og konkurransefortrinn, sier Lillebakk.Utvikling i samarbeid

Lilleborg benytter LINSiGHT. for å analysere og effektivisere vaskeprosessene hos sine kunder - og slik sikre at kundene har best mulig vaskeresultat til lavest mulig totalkostnad. LINSiGHT. gir økonomisk gevinst samtidig som det gir besparelse for miljøet. Ved å bruke LINSiGHT. samles måledata fra alle anleggene i sanntid, slik at Lilleborg har et godt grunnlag for å tilpasse vaskeprosessene for å gi kunden et best mulig resultat.
Vi synes samarbeidet med Lilleborg har vært givende så langt, og setter pris på dem som en god sparringpartner. Forhåpentligvis vil våre andre partnere også se hvilke fordeler det kan gi å bruke hele porteføljen av LINSiGHT.-produkter. Våre partnere skal også vite at de kan ha innflytelse på utviklingen av våre moduler slik at tjenesten de bruker blir enda bedre i framtida, sier Lillebakk.

TINGH